Trening Holograficzny Umysł®

Tygodniowy trening Fundacji 108 Holograficzny Umysł® to unikalne połączenie wielu skutecznych praktyk terapeutycznych. Trening jest personalnym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczestnika, intensywnym procesem transformacji neurochemii mózgu oraz sposobów jego funkcjonowania.

Sesje coachingu w połączeniu z nanosekundowym feedbackiem pozwalają na daleko idące zmiany w zakresie działania mózgu a tym samym zwiększenia realizacji twoich możliwości. Na każdym etapie treningu prowadzimy Cię ku odkrywaniu i jak najbardziej adekwatnej interpretacji doświadczeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.

W oparciu o najnowszą wiedzę neurobiologiczną, psychologiczną i transpersonalną oraz przy pomocy specjalistycznego sprzętu do badań EEG pomożemy ci przeprogramować twój nawykowy mózg i dosłownie stworzyć nowe ścieżki neuronalne – co oznacza potencjalnie całkiem nowego Ciebie.

Nasze fale są odpowiednikiem programów. Zmienianie fal mózgowych jest jak wprowadzanie zmian w kodach programowania. Dobry neurofeedback to nauka dostrajania się do rzeczywistości w taki sposób, by zawsze umieć znaleźć „zera”, przez które możemy przenieść się w inną czasoprzestrzeń lub wejść w takie miejsce kodu, by zmienić tunel rzeczywistości na inny, równoległy.

Świadome kodowanie swoich stanów mentalnych i emocjonalnych czyni nas także odpornymi na propagandę. Zamiast być jak bezwolne, niepodmiotowe narzędzie manipulacji stajemy się jak programista, który sam tworzy świat, w jakim chce żyć.

Kiedy już wiemy, co oznacza zawarte w starożytnych Wedach stwierdzenie, że rzeczywistość to Maya, iluzja (lub – mówiąc bardziej współczesnym językiem – program), jesteśmy w stanie uprawiać sztukę kształtowania tej rzeczywistości, sztukę surfowania w niej, nazywaną przez mędrców wedyjskich Upaya.

Neuroplastyczność mózgu

Po treningu będziesz mógł wykraczać poza granice nawykowego myślenia i robić rzeczy, które wydawały ci się dotąd niewyobrażalne. Poprawi się twoje skupienie, jakość snu, relacje z innymi, kreatywność i wiele innych parametrów życia.

Nanosekundowy feedback

Pionierzy QEEG, tacy jak dr Elmer Green, dr Joe Kamiya, dr Jim Hardt czy dr Joe Dispenza wielokrotnie potwierdzili, przekraczający wszelkie oczekiwania, wpływ wzmocnionego neurofeedbacku na psychikę i ciało. QEEG wciąż jest badane i wykorzystywane w treningach wybitnych sportowców, szkoleniach sił specjalnych, agentów i innych jednostek rządowych a także w leczeniu ekstremalnych traum, odpornych na innego rodzaju terapie.

Deprywacja sensoryczna w komorze-klatce Faradaya

Deprywacja sensoryczna była badana jako metoda sprawdzania zmian percepcji w poszerzonych stanach świadomości. W trakcie deprywacji sensorycznej mózg może łatwiej przyswajać nowe informacje. Wzrasta zdolność zapamiętywania, kojarzenia oraz składania faktów w większą całość, pojawia się znacznie więcej  fal theta, co z kolei wpływa na procesy uczenia się oraz ustępowanie stanów lękowych, przewlekłego stresu, depresji i nałogów.

Synchroniczność serca i umysłu

Badana przez nas w trakcie treningu, koherencja mózgu i serca sprawi, że będziesz w stanie przesterować i wzmocnić system immunologiczny, tak by zmienić swoje myśli i uczucia, być bardziej obecnym, podejmować lepsze decyzje, oparte o większe ilości danych.

Intensywny coaching każdego dnia

Coaching, czyli rozmowa z doświadczonym trenerem na temat bezpośrednich doświadczeń każdego dnia jest niezbędnym sposobem interpretacji, integracji i pogłębienia wyników treningu. Coach przekazuje też, w miarę twoich postępów, sugestie i zadania na następny dzień treningu. Coach inspiruje także uczestników do eksploracji poszczególnych obszarów świadomości poprzez filmy, muzykę i innego rodzaju bodźce sensoryczne.

Doświadczenie holistycznej zmiany przełożonej na całość twojego życia

Jeżeli nie chcesz latami męczyć się w poszukiwaniu siebie w złożoności życia,  walcząc z lękiem, depresją, niską samooceną, trudnymi relacjami i grzęznąc wśród powielanych programów, zastanych schematów i braku efektów własnych działań… Jeżeli jesteś gotów otworzyć się na wielką przestrzeń nieskrępowanej świadomości własnego potencjału, to nasz trening jest dla Ciebie.

Zapisz się na trening